CU NOI ESTE DUMNEZEU

Întrebari pentru luna Martie 2009 de predat în prima Duminică din Aprilie 2009

 

1.Citeşte minunea vindecării slabănogului din Capernaum (de ex, Luca 5:18-20), apoi completează spaţiile punctate de mai jos folosind în mod corespunzător cuvintele din paranteza de mai jos.

 

Cei patru ................... că numai Domnul Iisus ......... să-l vindece pe prietenul lor pe care îl iubeau.  Văzând ................... către Domnul Cel de Sus a celor ce l-au adus pe slăbănogul care zăcea în pat, fiind biruit de boala sa ............................, Iisus i-a zis să plece căci ... ............... .................. .........................  Deşi slăbănogul dorea să se vindece de ................   .........................,  Iisus Hristos îi ....................  păcatele deoarece El ............ că omul s-a îmbolnăvit din cauza .......................   ..................... (păcatelor făcute, poate, nevindecabilă, boala trupului, ştia, credeau, credinţa, îi sunt iertate păcatele, iartă).

 

Slăbănogul s-a îmbolnăvit datorită păcatelor sale.  Sunt multe fapte care făcute constituie păcate.  Scrie cel putin trei asemenea fapte.

 

 

2.  Analizează versetul biblic: “Dacă cineva doreşte să vină după Mine, să se lepede pe sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”, apoi citeşte pasajul de mai jos si completează-l cu alte cerinţe care dovedesc că eşti stăpân pe tine, pe dorinţele, instinctele şi patimile tale.

Marea valoare a înfrânării stă în practicarea ei fără întrerupere.

-         Stăpâneşte-ti instinctele (foamea, setea)

-         ........................................................................

-         Învaţă să fi harnic

-         .......................................................................

-         Fi stăpân pe limba ta

-         ............................................................

-         Stăpâneşte-ti dorinţele şi capriciile.

3.  Pornind de la cuvântul din Sfânta Scriptură “Când postiţi nu fiţi trişti ca făţarnicii, că ei îşi smolesc feţele ca să arate oamenilor că postesc”, scrie cum trebuie să ne comportăm noi creştinii în timpul postului.

 

4.  Cine a fost mesagerul Buneivestiri către fecioara Maria?  Pe cine va naşte ea si cum se va numi El?